ภาพกิจกรรม
เข้าค่ายพักแรมนักเรียนชั้นม.1-ม.3 ณ.ค่ายพรหมวัฒนา อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
วันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2565 นายสมเกียรติ  ชมพูนุช ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร นายศุภโชค  แก้วสง่า รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร และคณะครูนำนักเรียนชั้น ม.1- ม.3 เข้าค่ายพักแรม ณ.ค่ายพรหมวัฒนา  อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 2566,08:58   อ่าน 46 ครั้ง