ภาพกิจกรรม
รับการตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 จากสพม.ลพบุรี
วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 นายสมเกียรติ   ชมภูนุช ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร รองผู้อำนวยการ  คณะครูและนักเรียนร่วมต้อนรับนางปาณิศรา   ตุลพันธ์  และนางพิศวรรณ  ณ ลำปาง ตรวจเยี่ยมโรงเรียนและติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 2566,11:25   อ่าน 32 ครั้ง