23116

กิจกรรมแสดงถึงความจงรักภัคดีต่อพระมหากษัตริย์

กิจกรรมวันวชิราวุธ

มอบริบบิ้นสีดำให้กับชุมชน