โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร ได้ดำเนินจัดทำโครงการเครือข่ายแกนนำสภานักเรียน โดยมีวิทยากรจากสถาบันธัญญารักษ์ และได้มีการดำเนินกิจกรรมระหว่างวันที่ 6 - 8 กันยาน พ.ศ. 2559 โดยมีนักเรียนจำนวน 60 คน เป็นนักเรียนแกนนำ สถานักเรียน