ด้วยทางองค์การบริหารส่วนตำบล ท่าวุ้ง ได้มีการสนับสนุนการสร้างสนามฟุตซอล ให้กับโรงเรียนท่าวุ้งวทิยาคาร และเพื่อเป็นการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ทางโรงเรียนจังจัด การแข่งขันกีฬาฟุตซอลระดับ ม.ต้น ขึ้น เพื่อเป็นการสนับสนุกกีฬาฟุตซอลให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ขึ้นในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2559