โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารโดยการนำของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะศึกษา ได้จัดกิจกรรมตลาดนัดการศึกษาขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้จัดแสดงชิ้นงานของห้องเรียน และมีการจำหน่ายของในงานไม่ว่าจะเป็นของที่ระลึก อาหาร และอื่นๆ  นักเรียนได้ฝึกการจำหน่วยของเพื่องานอาชีพ และมีการบูรณาการกับกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

ณ บริเวณถนนภายในโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร