โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร ได้รับการประสานงานจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดกิจกรรมโครงการรามฯ จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนน้อง เพื่อเป็นการให้คำแนะนำ และแนะแนวนักเรียนที่จะจบการศึกษา เพื่อการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

ณ หอประชุมภิญโญสโมสร ในวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2559