โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร ได้จัดการประชุมผู้ปกครอง ปรจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ขึ้น เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบนโยบายของทางโรงเรียน และเป็นการพบปะระหว่างผู้ปกครองและครูที่ปรึกษา จัดขึ้นในวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559