กิจกรรมพลังวัยใส น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ โดยมีพระจากวัดเสาธงทองมาร่วมจัดกิจกรรม เป็นหนึ่งในโครงการของพลังวัยใส ในวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559