รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.1  click

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.4  click

 

  วิชาที่สอบ  มี 5 วิชา  คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา

หมายเหตุ นักเรียนต้องมาถึงโรงเรียนก่อนเวลา 07.30 น. เพื่อทำการคัดกรองนักเรียนก่อนเข้าห้องสอบ

รายชอสอบฯ