โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารได้ประกวดการสวดมนต์หมู่ และมีการจัดการประกวดขึ้น โดยมีคณะกรรมการเข้ามาตัดสินที่โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร ณ ห้องภิบูลโสภณมุนี ในวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2559