ข้อมูลติดต่อ

      โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร 
หมู่ 4 ตำบลท่าวุ้ง   อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  15150
โทรศัพท์ 036-481341
e-mail : thawungwittayakarnLB@gmail.com