วารสารประชาสัมพันธ์
โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารพร้อมใจ แต่งไทยทั้งโรงเรียน
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 66
วันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ นักเรียนชั้น ม.1-ม.3 เข้าค่ายพักแรม ณ.ค่ายพรหมวัฒนา อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 66
ต้อนรับครูเสกสรร แสงแก้ว
โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 65
ทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นม.1-3
โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 65
ตำรวจ สภ.ท่าวุ้ง ให้ความรู้ต่อต้านการพนันบอล
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 65
นักเรียมเข้าร่วมกิจกรรม "คาราวานวิทยาศาสตร์"
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 65
มอบทุนเสมอภาคให้กับผู้ปกครองนักเรียนจำนวน 15 ทุน
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 65
รับการตรวจติดตามนโยบายจุดเน้นจาก สพม.ลพบุรี
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 65
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2565
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 65