ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา2566
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 66
รับสมัครนักเรียนระบบออนไลน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 66
รับสมัครนักเรียนระบบออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 66
วิธีปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยทางไซเบอร์
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 66
ประกาศมาตราการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในโรงเรียน
โพสเมื่อ : 07 พ.ย. 65
เตรียมความพร้อมก่อนสอบธรรมศึกษา
โพสเมื่อ : 07 พ.ย. 65
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนขับรถ
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 65
รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2565 ปีที่ 1
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 65
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี 2564
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 65