กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวศุภักษร ศรีอินทร์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวศิรินญา ภู่อยู่
ครู คศ.1

นางสาวณัฐชยา เนาวชื่น
ครูผู้ช่วย

นางสาวสมหญิง บุญเรือน
ครูอัตราจ้าง