พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

school 6

หลวงพ่อเพชร

 

 

ตราสัญญลักษณ์ประจำโรงเรียน 

1016490408

ต้นตาลเจดีย์ 

ซึ่งต้นตาลเป็นต้นไม้ที่มีคุณค่าแก่โรงเรียน อาคารหลังแรก
ใช้เสาไม้ตาลและยังแสดงถึงความแข็งแกร่ง ของชาวท่าวุ้งวิทยาคาร
ด้วยเจดีย์เป็นเจดีย์เก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยา
ตั้งอยู่ในบริเวณวัดภิญโญสโมสร 
ชาวท่าวุ้งให้ความเคารพเป็นที่สักการะยึดเหนียวทางจิตใจ