สีประจำโรงเรียน

สีม่วง + ขาว

สีม่วง  (สีแดง + สีน้ำเงิน) คือความกล้าหาญความอดทนความเสียสละ
หมายถึง    การต่อสู้ ความที่สุขุมรอบคอบ หนักแน่นน่าเกรง
สีขาว คือ ความบริสุทธิ์ ความสะอาดปราศจากมลทิน

 

ดอกไม้ประจำโรงเีรียน

อินทนิลน้ำ  (สีม่วง-ขาว)